สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี129,283.11108,166.0016.3 %5.05,983.131,306.2978.2 %5.0
รวม 129,283 108,166 16.33 % 5,983 1,306 78.17 %