สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ200,071.16318,838.00-59.4 %0.08,584.52703.5091.8 %5.0
รวม 200,071 318,838 -59.36 % 8,585 704 91.81 %