สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา95,010.0441,000.0056.8 %5.05,229.60479.2090.8 %5.0
รวม 95,010 41,000 56.85 % 5,230 479 90.84 %