สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา159,456.66355,000.00-122.6 %0.06,261.401,900.2069.7 %5.0
รวม 159,457 355,000 -122.63 % 6,261 1,900 69.65 %