สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา195,998.63176,162.0010.1 %5.03,346.202,744.3518.0 %5.0
รวม 195,999 176,162 10.12 % 3,346 2,744 17.99 %