กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,557,082.303,359,231.005.6 %2.570,798.9358,884.9616.8 %5.0
รวม 3,557,082 3,359,231 5.56 % 70,799 58,885 16.83 %