กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,747,957.303,480,222.007.1 %3.570,802.0658,884.9616.8 %5.0
รวม 3,747,957 3,480,222 7.14 % 70,802 58,885 16.83 %