กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก626,815.441,235,204.00-97.1 %0.019,437.1828,666.40-47.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)259,981.64265,849.00-2.3 %0.08,912.8244,556.90-399.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)728,992.56564,185.2522.6 %5.021,916.6219,580.1010.7 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )354,885.78215,788.0039.2 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)146,321.13128,392.4312.3 %5.06,120.708,122.65-32.7 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)129,871.9361,419.0052.7 %5.05,626.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบ24,505.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,073.00ประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)124,446.3588,798.0028.6 %5.06,242.642,121.3066.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)535,387.44316,462.0040.9 %5.011,727.3629,821.95-154.3 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,764,609.90218,695.0087.6 %5.09,703.868,758.259.7 %4.5
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)127,481.28122,411.004.0 %2.06,739.787,924.50-17.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)387,841.41355,419.008.4 %4.014,824.854,470.2069.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)166,845.9588,093.0047.2 %5.06,630.356,996.65-5.5 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,214,089.101,043,403.3014.1 %5.030,092.8628,531.805.2 %2.5
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)177,039.72134,104.0024.3 %5.06,214.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)285,522.63230,202.0019.4 %5.05,387.804,108.2523.7 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)747,775.06980,595.94-31.1 %0.013,005.2417,175.70-32.1 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)6,034,903.002,723,547.5054.9 %5.0112,648.9834,529.4569.3 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)330,601.03164,464.0250.3 %5.013,340.186,490.4051.3 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ348,174.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39916,533.63668,331.0627.1 %5.016,915.104,728.6072.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)559,358.00712,569.31-27.4 %0.022,764.4624,980.60-9.7 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)858,119.44470,050.0045.2 %5.016,351.549,174.1543.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)120,191.4128,251.0076.5 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)89,372.7110,975.0087.7 %5.05,204.59260.0095.0 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)99,100.6235,879.0063.8 %5.05,142.062,478.0051.8 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)345,205.53566,484.63-64.1 %0.06,724.2614,868.75-121.1 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)395,621.91242,090.0038.8 %5.07,251.016,051.5016.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ604,039.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.352,495.97315,664.0010.4 %5.07,270.766,829.106.1 %3.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,509,295.401,457,295.803.4 %1.58,719.305,183.0040.6 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,286,613.60847,027.0034.2 %5.03,686.382,559.0530.6 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.109,386.9437,939.0165.3 %5.02,450.102,335.004.7 %2.0
กสษ.2 กส.ทบ.94,662.3029,884.0068.4 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.40,366.9730,114.0025.4 %5.01,310.87514.0060.8 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)614,698.69300,171.4451.2 %5.012,203.043,710.0069.6 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,781,231.301,058,846.9040.6 %5.061,554.7817,457.2571.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)838,630.81445,422.0046.9 %5.016,009.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)884,713.56842,120.004.8 %2.017,020.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท269,737.31110,051.0059.2 %5.08,754.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1347,338.84154,220.0055.6 %5.06,640.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.171,721.0964,067.0062.7 %5.03,678.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.11,651.1020,875.72-79.2 %0.05,734.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.171,626.1657,607.0166.4 %5.04,226.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1312,008.56150,345.0051.8 %5.08,736.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2439,688.53202,111.2054.0 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.3911,194.88569,642.7537.5 %5.015,830.0421,652.30-36.8 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)78,922.1530,472.5161.4 %5.01,675.991,450.0013.5 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.42,850.6514,101.5067.1 %5.01,001.81934.706.7 %3.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.42,782.196,486.7184.8 %5.01,146.52855.0025.4 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,134,285.501,527,222.0028.4 %5.037,549.895,800.0084.6 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)224,017.23147,200.0034.3 %5.07,337.056,003.3518.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)674,164.44195,741.2071.0 %5.014,238.915,178.6063.6 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,697,437.001,125,233.0033.7 %5.029,305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.128,379.1354,779.0057.3 %5.02,844.840.000.0 %0.5
พัน.สท.42,824.8621,510.4349.8 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)933,805.06611,920.8834.5 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)437,536.09100,746.0177.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31749,367.00507,933.0032.2 %5.013,324.166,067.0054.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบ478,899.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56,403.25ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ613,468.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,782.65ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )492,217.34159,558.4867.6 %5.09,564.579,220.603.6 %1.5
มทบ.11 และ นขต.507,504.22303,141.0040.3 %5.09,832.443,405.0065.4 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)573,626.06215,885.0062.4 %5.010,853.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15401,065.81160,520.0060.0 %5.07,413.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)249,317.9580,984.3767.5 %5.06,112.683,668.1540.0 %5.0
มทบ.22931,887.25390,229.3458.1 %5.019,177.7010,665.0044.4 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)587,159.94143,400.0075.6 %5.011,215.695,682.5049.3 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)381,317.91235,888.9438.1 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )325,773.94117,522.0063.9 %5.06,618.014,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)463,316.0689,846.2180.6 %5.09,554.058,434.9511.7 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)275,838.16113,765.0058.8 %5.05,593.504,080.1527.1 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)380,962.03166,468.4256.3 %5.07,754.952,531.9067.4 %5.0
มทบ.310634,952.3888,294.2686.1 %5.011,843.859,176.6022.5 %5.0
มทบ.32359,776.50178,031.9850.5 %5.06,979.935,437.5522.1 %5.0
มทบ.3429,752.69161,046.00-441.3 %0.01,110.6422,556.20-1,930.9 %0.0
มทบ.35461,980.13261,514.9543.4 %5.09,286.337,581.8518.4 %5.0
มทบ.37317,792.4194,051.6070.4 %5.06,290.344,272.5032.1 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.282,184.84165,211.0041.5 %5.05,410.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)131,166.7054,016.4958.8 %5.02,364.001,017.0057.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)287,604.3887,345.2069.6 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)368,578.19103,737.0171.9 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.524,850.69216,125.0058.8 %5.010,586.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)155,110.2035,684.0077.0 %5.08,426.333,061.7063.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)319,997.94124,529.0061.1 %5.06,238.325,322.5014.7 %5.0
รพ.ของ ทภ.1418,979.53400,031.384.5 %2.01,353.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.137,576.0876,656.0044.3 %5.0557.33282.5049.3 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.54,260.9632,794.8139.6 %5.03,001.941,032.0065.6 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.52,795.12146,558.30-177.6 %0.01,376.773,830.00-178.2 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.53,679.1445,931.0014.4 %5.02,867.152,700.005.8 %2.5
รร.ส.สส.75,185.3954,476.0027.5 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,343,527.103,071,214.00-128.6 %0.07,630.7314,136.20-85.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)471,504.28364,543.4422.7 %5.03,588.513,513.002.1 %1.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)118,763.2372,499.0039.0 %5.04,523.133,993.8011.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก86,167.64107,000.00-24.2 %0.02,414.64469.6580.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)228,528.08239,316.00-4.7 %0.06,140.591,736.5071.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.171,294.6964,604.2062.3 %5.08,586.683,621.3557.8 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 957,488.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037,809.3811,444.7569.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)684,271.50343,933.1649.7 %5.027,893.0413,486.9051.6 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)80,756.5831,432.0061.1 %5.07,514.092,077.2572.4 %5.0
รวม 48,281,372 31,506,196 34.74 % 894,308 618,718 0.00 %