กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,712,860.005,876,267.00-2.9 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,712,860 5,876,267 -2.86 % 85,588 69,543 18.75 %