กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 134,629.7081,685.5039.3 %5.05,861.19991.8083.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน39,003.2528,002.0028.2 %5.02,616.44686.3573.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น118,051.4264,747.0045.2 %5.03,730.55857.0077.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี122,710.3127,702.0077.4 %5.01,041.10581.8544.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา101,026.3251,959.0048.6 %5.02,916.81610.0979.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี790,291.56969,000.00-22.6 %0.05,024.922,822.5543.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่89,822.77105,720.00-17.7 %0.04,212.99287.1493.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี155,113.33139,000.0010.4 %5.03,599.331,368.5662.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี136,201.30147,891.00-8.6 %0.01,545.391,295.5516.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี162,135.11360,112.00-122.1 %0.02,092.832,850.30-36.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง148,290.41179,887.00-21.3 %0.02,756.96813.5070.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี158,215.8054,581.0065.5 %5.02,716.35903.3766.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00168,708.000.0 %0.00.001,126.650.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี144,156.48209,610.00-45.4 %0.03,809.89968.3974.6 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,298,040.601,708,328.00-31.6 %0.09,522.411,315.0586.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง44,129.6121,395.0051.5 %5.01,700.38198.4088.3 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.00873,791.000.0 %0.00.001,694.530.0 %0.0
โรงพยาบาลสงฆ์195,008.090.000.0 %0.01,768.221,664.645.9 %2.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,058.7823,243.0010.8 %5.01,417.42516.3963.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา347,735.66553,518.00-59.2 %0.01,919.85505.0273.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา73,347.1958,000.0020.9 %5.0421.9691.9578.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ311,541.00407,078.00-30.7 %0.04,209.32796.9781.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง0.00150,732.130.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 4,400,501 5,191,459 0.00 % 62,884 20,125 0.00 %