กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,039.3928,892.00-92.1 %0.03,526.91401.7788.6 %5.0
รวม 15,039 28,892 0.00 % 3,527 402 0.00 %