กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 248,289.83169,058.0031.9 %5.011,629.896,620.5843.1 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,039.3928,892.00-92.1 %0.03,526.91401.7788.6 %5.0
รวม 263,329 197,950 24.83 % 15,157 7,022 53.67 %