สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ192,654.45231,354.44-20.1 %0.07,787.227,761.740.3 %0.5
รวม 192,654 231,354 -20.09 % 7,787 7,762 0.33 %