สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง164,232.69103,480.0037.0 %5.06,414.61446.6193.0 %5.0
รวม 164,233 103,480 36.99 % 6,415 447 93.04 %