กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์775,655.251,022,000.00-31.8 %0.07,956.202,217.9772.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย37,970.7414,778.9661.1 %5.012,629.65414.8196.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต19,912.2511,444.0642.5 %5.01,021.86429.0058.0 %5.0
รวม 833,538 1,048,223 -25.76 % 21,608 3,062 85.83 %