กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 212,148.55157,000.0026.0 %5.07,881.022,312.0170.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ55,881.5441,000.0026.6 %5.0445.82494.68-11.0 %0.0
รวม 268,030 198,000 26.13 % 8,327 2,807 66.29 %