กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 212,148.55157,000.0026.0 %5.07,881.022,312.0170.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ0.0041,000.000.0 %0.00.00494.680.0 %0.0
รวม 212,149 157,000 0.00 % 7,881 2,312 0.00 %