สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา209,704.56181,892.0013.3 %5.08,987.863,855.6557.1 %5.0
รวม 209,705 181,892 13.26 % 8,988 3,856 57.10 %