สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม144,581.58113,697.0021.4 %5.05,404.70815,744.88-14,993.3 %0.0
รวม 144,582 113,697 21.36 % 5,405 815,745 -14,993.25 %