กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 149,249.94132,526.0011.2 %5.07,024.312,776.2060.5 %5.0
รวม 149,250 132,526 11.21 % 7,024 2,776 60.48 %