กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101,437.6189,000.0012.3 %5.05,717.36584.0089.8 %5.0
รวม 101,438 89,000 12.26 % 5,717 584 89.79 %