สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 114,683.90127,680.00-11.3 %0.05,817.42823.1985.8 %5.0
รวม 114,684 127,680 -11.33 % 5,817 823 85.85 %