กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์178,742.1995,359.2046.6 %5.08,765.86972.8588.9 %5.0
สำนักกษาปณ์54,259.7942,073.0022.5 %5.014,157.891,108.3592.2 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,948.189,856.0010.0 %5.03,184.64635.9180.0 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,753.086,544.0039.1 %5.03,269.92818.0475.0 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,682.5611,000.0013.3 %5.06,260.09359.3294.3 %5.0
รวม 267,386 164,832 38.35 % 35,638 3,894 89.07 %