สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ366,826.69343,416.006.4 %3.07,240.054,874.7832.7 %5.0
รวม 366,827 343,416 6.38 % 7,240 4,875 32.67 %