สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน140,485.16222,126.00-58.1 %0.06,827.331,851.6572.9 %5.0
รวม 140,485 222,126 -58.11 % 6,827 1,852 72.88 %