กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง270,827.41365,000.00-34.8 %0.010,175.99640.5193.7 %5.0
รวม 270,827 365,000 -34.77 % 10,176 641 93.71 %