กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง250,328.860.000.0 %0.010,175.99640.5193.7 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 10,176 641 93.71 %