กรมศุลกากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร0.00613,932.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %