สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ316,919.97260,000.0018.0 %5.08,722.093,036.6565.2 %5.0
รวม 316,920 260,000 17.96 % 8,722 3,037 65.18 %