สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ166,522.6998,754.4040.7 %5.05,626.691,300.5276.9 %5.0
รวม 166,523 98,754 40.70 % 5,627 1,301 76.89 %