กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต158,917.77384,000.00-141.6 %0.08,346.896,148.5626.3 %5.0
รวม 158,918 384,000 -141.63 % 8,347 6,149 26.34 %