กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต210,287.55384,000.00-82.6 %0.08,346.896,148.5626.3 %5.0
รวม 210,288 384,000 -82.61 % 8,347 6,149 26.34 %