สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ324,632.56648,910.00-99.9 %0.012,148.922,568.7578.9 %5.0
รวม 324,633 648,910 -99.89 % 12,149 2,569 78.86 %