สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ220,396.97648,910.00-194.4 %0.04,516.722,568.7543.1 %5.0
รวม 220,397 648,910 -194.43 % 4,517 2,569 43.13 %