กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 166,214.63239,000.00-43.8 %0.05,367.181,165.0078.3 %5.0
รวม 166,215 239,000 -43.79 % 5,367 1,165 78.29 %