สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 142,960.88116,554.0018.5 %5.06,151.971,495.9075.7 %5.0
รวม 142,961 116,554 18.47 % 6,152 1,496 75.68 %