กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ446,976.1642,000.0090.6 %5.05,254.62547.0089.6 %5.0
รวม 446,976 42,000 90.60 % 5,255 547 89.59 %