กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ132,156.1642,000.0068.2 %5.05,254.62547.0089.6 %5.0
รวม 132,156 42,000 68.22 % 5,255 547 89.59 %