กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา569,748.31400,870.0029.6 %5.05,454.721,005.0181.6 %5.0
รวม 569,748 400,870 29.64 % 5,455 1,005 81.58 %