กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว179,316.8099,368.0044.6 %5.06,486.527,201.46-11.0 %0.0
รวม 179,317 99,368 44.59 % 6,487 7,201 -11.02 %