กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว179,316.80101,182.0043.6 %5.06,486.520.000.0 %0.0
รวม 179,317 101,182 43.57 % 0 0 0.00 %