สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์114,491.93110,000.003.9 %1.55,667.342,506.9055.8 %5.0
สป.พม. สสว 24,066.564,958.00-21.9 %0.0513.43418.8418.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,108.7511,940.0015.4 %5.04,411.711,333.2969.8 %5.0
รวม 132,667 126,898 4.35 % 10,592 4,259 59.79 %