กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ176,810.59165,000.006.7 %3.08,331.263,368.8859.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,996.062,830.0074.3 %5.0809.11223.7172.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,260.762,380.2927.0 %5.0778.59557.2228.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,946.974,563.00-15.6 %0.08,159.36855.0089.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,074.001,410.0054.1 %5.0493.54511.81-3.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,586.452,883.2637.1 %5.0954.41212.7677.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,432.301,366.6069.2 %5.01,188.41262.7477.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,907.635,075.00-29.9 %0.0803.16354.1155.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,355.401,970.0041.3 %5.0710.38307.7656.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,162.715,241.00-65.7 %0.0341.10286.6016.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,287.021,969.2040.1 %5.0488.11618.80-26.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,186.702,038.4436.0 %5.0549.47633.60-15.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,414.073,441.0053.6 %5.0764.35336.2056.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,455.812,684.0022.3 %5.0635.50483.5023.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,863.913,353.00-17.1 %0.0601.95631.00-4.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,170.286,256.08-97.3 %0.0744.74481.6635.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,969.231,885.0052.5 %5.0868.02269.8068.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,247.773,198.1624.7 %5.0749.79494.0434.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,526.172,483.0029.6 %5.0757.64412.3045.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,393.294,328.62-27.6 %0.01,332.80541.6659.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,580.568,136.50-127.2 %0.0953.56840.6511.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,750.60863.2468.6 %5.0467.71225.9751.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,056.761,960.0035.9 %5.0592.61300.7349.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,281.512,772.0015.5 %5.0433.85463.65-6.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,049.83570.0081.3 %5.0906.15503.2244.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,613.893,235.0010.5 %5.0818.04530.4235.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,147.274,029.00-28.0 %0.0723.23377.1047.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,609.484,305.00-19.3 %0.0751.43386.9248.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,063.151,560.0049.1 %5.0517.4895.0081.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,777.384,061.00-7.5 %0.0790.91234.0070.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,629.274,546.0047.3 %5.0919.78423.7053.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,707.122,882.0022.3 %5.0667.76595.1010.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,206.23661.0084.3 %5.0586.57398.4832.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,189.954,433.00-5.8 %0.0820.33403.9850.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี5,003.954,863.002.8 %1.0673.06689.75-2.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,265.592,643.0019.1 %5.0481.70419.0313.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,287.494,808.40-46.3 %0.01,140.49653.4742.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,342.903,206.004.1 %2.0727.95515.5129.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,021.501,452.00-42.1 %0.0769.16352.5054.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์994.93546.0045.1 %5.0505.56574.18-13.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์11,065.024,683.5657.7 %5.0818.210.9599.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,853.431,676.0041.3 %5.0502.07332.5033.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,757.122,098.0044.2 %5.01,127.14190.0083.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,274.554,739.43-44.7 %0.0612.30924.56-51.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,218.201,564.5462.9 %5.01,160.95475.0059.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,345.462,561.1223.4 %5.0813.71567.5530.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,277.994,748.1724.4 %5.02,144.721,463.0031.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่9,298.136,955.9925.2 %5.03,088.12464.7185.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,469.831,650.0063.1 %5.01,110.421,226.26-10.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,381.874,790.76-9.3 %0.01,215.26904.7825.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,572.30932.0073.9 %5.0901.81271.3769.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,651.623,233.49-95.8 %0.0860.32795.147.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,252.212,552.4921.5 %5.0587.11260.8855.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,379.613,717.41-10.0 %0.0838.07353.2057.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่81,375.371,955.6197.6 %5.030,754.25460.2898.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,968.391,550.0068.8 %5.01,825.51940.0048.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,070.463,368.44-9.7 %0.0298.65289.003.2 %1.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,584.401,481.0058.7 %5.01,117.16467.9158.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,170.944,274.00-34.8 %0.0601.36151.0274.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี9,837.311,641.0083.3 %5.0644.71392.8939.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,807.187,319.0047.0 %5.01,916.99240.0987.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,533.4827,141.814.9 %2.01,507.63947.2937.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,343.9311,628.5218.9 %5.01,635.92582.4564.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,962.2416,554.00-3.7 %0.0883.75316.0964.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 18,084.847,301.0059.6 %5.03,353.12815.1575.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,807.5618,302.67-55.0 %0.01,904.45486.5374.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,157.815,563.0039.3 %5.02,596.05637.3475.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,765.3413,138.7421.6 %5.03,022.66610.0779.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,168.6813,517.0029.5 %5.02,701.05652.0075.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,399.665,436.0035.3 %5.03,518.61503.0785.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,759.3414,446.6833.6 %5.01,432.171,187.8017.1 %5.0
รวม 675,221 486,409 27.96 % 119,803 38,735 67.67 %