กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี71,876.7416,819.3076.6 %5.02,831.620.000.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,038.459,023.13-49.4 %0.02,854.501,055.5663.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน38,120.3314,190.8962.8 %5.02,781.85740.8973.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี0.0014,829.000.0 %0.00.00279.990.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ10,054.5910,846.92-7.9 %0.02,523.59633.2174.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง0.0018,199.900.0 %0.00.00777.340.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา10,617.0012,977.11-22.2 %0.02,445.56509.0679.2 %5.0
รวม 136,707 63,857 0.00 % 10,606 2,939 0.00 %