กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว100,897.5454,682.0045.8 %5.05,351.54974.3681.8 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี71,876.7416,819.3076.6 %5.02,831.62578.0079.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,038.459,023.13-49.4 %0.02,854.501,055.5663.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน38,120.3314,190.8962.8 %5.02,781.85740.8973.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี18,112.0814,829.0018.1 %5.0944.56279.9970.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ10,054.5910,846.92-7.9 %0.02,523.59633.2174.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,909.1210,141.60-28.2 %0.02,538.92717.7071.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง58,014.8918,199.9068.6 %5.02,921.24777.3473.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา10,617.0012,977.11-22.2 %0.02,445.56509.0679.2 %5.0
รวม 321,641 161,710 49.72 % 25,193 6,266 75.13 %