กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร439,829.25123,122.0072.0 %5.08,174.9211,290.80-38.1 %0.0
รวม 439,829 123,122 72.01 % 8,175 11,291 -38.12 %