กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)298,910.56576,906.00-93.0 %0.017,429.866,265.0064.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด208,843.34312,884.00-49.8 %0.081,474.7740,043.5050.9 %5.0
รวม 507,754 889,790 -75.24 % 98,905 46,309 53.18 %