กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์94,451.0038,164.0059.6 %5.05,395.32795.6785.3 %5.0
รวม 94,451 38,164 59.59 % 5,395 796 85.25 %