กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง378,404.28378,927.00-0.1 %0.016,910.835,590.4466.9 %5.0
รวม 378,404 378,927 -0.14 % 16,911 5,590 66.94 %