กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน213,971.30210,685.001.5 %0.59,835.183,561.9863.8 %5.0
รวม 213,971 210,685 1.54 % 9,835 3,562 63.78 %