กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร403,729.5965,854.0083.7 %5.014,994.181,139.7392.4 %5.0
รวม 403,730 65,854 83.69 % 14,994 1,140 92.40 %