กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร145,893.0666,000.0054.8 %5.05,251.492,981.8543.2 %5.0
รวม 145,893 66,000 54.76 % 5,251 2,982 43.22 %