กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร694,774.00186,432.0073.2 %5.045,476.061,984.2095.6 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,998.232,562.00-28.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,562.42705.0054.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3803.19520.0035.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 699,138 190,219 72.79 % 45,476 1,984 95.64 %