กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ115,845.5131,379.3072.9 %5.04,935.70715.4585.5 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี26,783.9813,200.0050.7 %5.02,159.02162.0092.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์18,478.747,454.5659.7 %5.02,451.42464.8481.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง32,281.408,345.0074.1 %5.02,864.32550.3580.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค43,993.7927,688.0037.1 %5.01,585.11497.8168.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น22,366.042,189.0090.2 %5.02,557.88305.7588.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม74,406.198,304.0088.8 %5.02,877.94338.0488.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี47,362.778,237.0082.6 %5.01,828.46683.0362.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา16,100.325,913.0063.3 %5.03,014.55836.0572.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,937.229,401.5421.2 %5.01,647.30152.0090.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)65,577.577,572.0088.5 %5.04,052.80519.8387.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี34,056.3517,163.0449.6 %5.02,344.22714.4069.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต89,967.878,353.4490.7 %5.01,950.43549.4371.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 68,522.4417,976.0073.8 %5.04,131.69762.3881.5 %5.0
รวม 667,680 173,176 74.06 % 38,401 7,251 81.12 %