กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน136,708.1979,532.0041.8 %5.05,983.131,454.4475.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,697.787,146.00-164.9 %0.0922.09384.2558.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,831.391,590.0013.2 %5.01,532.60348.4077.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,040.292,875.00-176.4 %0.03,000.32599.4580.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,236.733,913.80-216.5 %0.01,811.95527.5570.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,633.40239.0085.4 %5.02,023.24853.4957.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,362.014,722.00-246.7 %0.02,264.58494.3778.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,037.481,727.00-66.5 %0.01,721.53563.6467.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,243.472,869.00-130.7 %0.01,594.22783.3850.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,459.641,160.0020.5 %5.01,849.29707.8061.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,362.922,083.60-52.9 %0.01,098.95391.9364.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,121.292,910.40-159.6 %0.02,436.08485.2580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,510.81321.0078.8 %5.01,695.14457.7473.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,472.712,285.00-55.2 %0.02,531.85780.1469.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,533.282,655.3024.8 %5.03,169.21490.7684.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,881.871,319.0029.9 %5.01,541.65714.4053.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด1,068.022,094.00-96.1 %0.01,156.59350.4569.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,516.852,054.50-35.4 %0.02,763.01597.4178.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,166.471,336.00-14.5 %0.01,048.81447.9057.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,169.741,817.00-55.3 %0.01,047.03374.8064.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม951.952,912.00-205.9 %0.01,615.44434.7673.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,575.553,279.00-108.1 %0.03,100.84607.0580.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,115.752,860.00-156.3 %0.02,160.36586.1672.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,491.523,677.00-146.5 %0.02,150.91646.7369.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,484.362,059.00-38.7 %0.0672.44268.8160.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,387.864,042.00-191.2 %0.01,471.71813.0744.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,368.169.4599.3 %5.02,322.01857.6663.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,165.862,208.00-89.4 %0.01,434.42698.0051.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,327.181,526.40-15.0 %0.02,206.58457.9079.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,671.353,340.80-99.9 %0.01,180.47436.8463.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ1,172.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,005.243,427.20-240.9 %0.01,503.40661.6356.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,269.833,141.00-147.4 %0.0978.76662.1532.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา967.98872.509.9 %4.51,288.82367.1071.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,280.992,932.50-128.9 %0.01,764.76598.8466.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,106.882,855.00-157.9 %0.01,980.89414.2579.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,267.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ403.72ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบ2,865.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ518.12ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,026.642,182.50-112.6 %0.02,249.15722.0067.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี968.263,914.50-304.3 %0.01,710.52208.8587.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,320.492,979.10-125.6 %0.02,433.09393.7483.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,110.392,793.60-151.6 %0.01,761.88440.6175.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,214.843,312.00-172.6 %0.0543.45296.0145.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม935.751,773.00-89.5 %0.01,581.76414.4873.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร848.456,308.00-643.5 %0.01,434.82523.6563.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,268.491,124.0011.4 %5.02,431.65683.5971.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,173.601,660.50-41.5 %0.01,417.72438.1469.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,361.751,052.0122.7 %5.01,474.55291.8880.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,299.282,660.00-104.7 %0.02,080.85382.9581.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง872.866.0399.3 %5.01,258.69462.9363.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบ3,352.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ763.02ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ5,653.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.35ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,321.303,043.20-130.3 %0.01,719.42571.8866.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,503.093,462.00-130.3 %0.02,426.96651.7573.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,520.135,318.40-249.9 %0.01,492.29662.7655.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย828.171,890.50-128.3 %0.02,305.85403.8682.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,245.901,416.00-13.7 %0.02,042.72652.0368.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,076.771,595.50-48.2 %0.02,120.73709.3666.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,342.513,655.50-172.3 %0.01,893.73509.1373.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,531.6240,002.90-1,480.1 %0.01,120.64380.0066.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,897.834,064.00-114.1 %0.0838.13418.2750.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม896.73643.8028.2 %5.0469.12492.19-4.9 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,648.9110,438.002.0 %1.0794.09365.7153.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,267.362,020.80-59.4 %0.01,844.051,011.5745.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี2,053.823,041.00-48.1 %0.01,325.38541.0059.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,163.792,219.70-90.7 %0.0652.39319.4751.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,277.573,214.00-151.6 %0.01,767.53426.6275.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ799.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ617.65ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,629.333,804.40-133.5 %0.02,467.50791.7267.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,233.701,314.00-6.5 %0.01,951.89417.1778.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,521.103,753.60-146.8 %0.0837.08597.0328.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู719.89167.7576.7 %5.01,350.28387.0171.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,042.792,075.40-99.0 %0.0817.53464.3043.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,135.062,633.34-132.0 %0.01,233.92358.9870.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,519.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ962.93ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์591.933,840.00-548.7 %0.01,972.501,249.4536.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี949.832,410.80-153.8 %0.01,864.12508.5372.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,870.471,884.00-0.7 %0.02,729.69986.0363.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,500.3812,732.36-182.9 %0.02,101.02413.2580.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,360.105,189.00-54.4 %0.02,767.591,000.7863.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,383.3715,087.50-32.5 %0.01,511.151,142.3124.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,331.887,036.00-201.7 %0.01,865.76575.5569.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,477.609,922.00-300.5 %0.02,455.91805.3567.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,889.484,244.00-9.1 %0.02,488.34246.0190.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,258.055,746.00-154.5 %0.01,241.69343.8372.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,695.7711,415.00-143.1 %0.0732.63607.0517.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,849.4810,000.96-251.0 %0.01,206.59532.0155.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,354.669,081.61-42.9 %0.01,088.12817.7424.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,803.876,434.10-33.9 %0.01,545.13470.7569.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,743.119,126.28-35.3 %0.03,241.87687.9478.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงไม่ครบ17,179.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,006.55ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,209.1810,566.005.7 %2.5856.06804.326.0 %3.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,547.626,257.00-37.6 %0.03,149.49955.1069.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,770.1713,228.08-12.4 %0.02,380.54782.0067.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,620.999,980.70-77.6 %0.01,300.251,159.6010.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,620.636,236.30-72.2 %0.01,532.96710.6053.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,468.4412,589.12-33.0 %0.02,483.86515.7579.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,863.289,728.00-65.9 %0.0972.36317.6467.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,762.1917,133.90-95.5 %0.03,342.57639.5280.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,554.6518,810.12-49.8 %0.02,157.661,688.6021.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,804.2625,815.00-87.0 %0.01,164.82108.2490.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,283.3710,316.00-24.5 %0.01,688.21676.0060.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,644.7314,801.43-17.1 %0.02,609.89737.0671.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,122.4535,500.51-120.2 %0.01,541.911,129.6526.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,527.7518,515.00-5.6 %0.01,109.30321.9771.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท18,490.6346,763.00-152.9 %0.01,123.38492.1656.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,110.2122,386.58-101.5 %0.01,363.76819.2939.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,751.8812,533.76-615.4 %0.0574.99818.41-42.3 %0.0
รวม 468,695 698,641 -49.06 % 177,037 59,772 66.24 %