กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน136,708.1979,532.0041.8 %5.05,983.131,454.4475.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,697.780.000.0 %0.0922.09384.2558.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่0.001,590.000.0 %0.00.00348.400.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,236.733,913.80-216.5 %0.01,811.95527.5570.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.00239.000.0 %0.00.00853.490.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,331.044,722.00-254.8 %0.02,264.16494.3778.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,037.481,727.00-66.5 %0.01,721.53563.6467.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,459.641,160.0020.5 %5.01,849.29707.8061.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.002,083.600.0 %0.00.00391.930.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,121.292,910.40-159.6 %0.02,436.08485.2580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,472.712,285.00-55.2 %0.02,531.85780.1469.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,533.282,655.3024.8 %5.03,169.21490.7684.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,881.871,319.0029.9 %5.01,541.65714.4053.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,516.852,054.50-35.4 %0.02,763.01597.4178.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,169.741,817.00-55.3 %0.01,047.03374.8064.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,484.362,059.00-38.7 %0.0672.4414.0097.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.004,042.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,368.169.4599.3 %5.02,322.01857.6663.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,165.862,208.00-89.4 %0.01,434.42698.0051.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,327.181,526.40-15.0 %0.02,206.58457.9079.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,671.353,340.80-99.9 %0.01,180.47436.8463.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.001,172.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.003,427.200.0 %0.00.00661.340.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,269.833,141.00-147.4 %0.0978.76662.1532.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา967.98872.509.9 %4.51,288.82367.1071.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,280.992,932.50-128.9 %0.01,764.76598.8466.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,106.882,855.00-157.9 %0.01,980.890.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.003,267.000.0 %0.00.00403.720.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.002,865.000.0 %0.00.00518.120.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,026.642,182.50-112.6 %0.02,249.15722.0067.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,163.522,979.10-156.0 %0.02,430.95393.7483.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,110.390.000.0 %0.01,761.88440.6175.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,214.843,312.00-172.6 %0.0543.45296.0145.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,773.000.0 %0.00.00414.480.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.006,308.000.0 %0.00.00523.650.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,173.601,660.50-41.5 %0.01,417.72438.1469.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,361.751,052.0122.7 %5.01,474.55291.8880.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,299.282,660.00-104.7 %0.02,080.85382.9581.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.00383.930.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.003,462.000.0 %0.00.00651.750.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,505.315,318.40-253.3 %0.01,492.29662.7655.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.001,890.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,058.181,416.00-33.8 %0.02,040.16652.0368.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.001,595.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,342.513,655.50-172.3 %0.01,893.73509.1373.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.00380.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,897.834,064.00-114.1 %0.0838.13418.2750.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.00492.190.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,648.9110,438.002.0 %1.0794.09365.7153.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี2,053.823,041.00-48.1 %0.01,325.38541.0059.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,163.792,219.70-90.7 %0.0652.39319.4751.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,277.573,214.00-151.6 %0.01,767.53426.6275.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,629.330.000.0 %0.02,467.50791.7267.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์0.001,314.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,521.103,753.60-146.8 %0.0837.08597.0328.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,042.792,075.40-99.0 %0.0817.53464.3043.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,135.062,633.34-132.0 %0.01,233.92358.9870.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,500.3812,732.36-182.9 %0.02,101.02413.2580.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,360.105,189.00-54.4 %0.02,767.591,000.7863.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,383.370.000.0 %0.01,511.150.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,477.609,922.00-300.5 %0.02,455.910.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,889.484,244.00-9.1 %0.02,488.34246.0190.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.005,746.000.0 %0.00.00343.830.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,695.7711,415.00-143.1 %0.0732.63607.0517.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,440.659,081.61-41.0 %0.01,091.20817.7425.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,803.876,434.10-33.9 %0.01,545.13470.7569.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,743.119,126.28-35.3 %0.03,241.87687.9478.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.0017,179.000.0 %0.00.001,006.550.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,209.1810,566.005.7 %2.5856.060.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา5,262.276,257.00-18.9 %0.03,159.30955.1069.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,770.1713,228.08-12.4 %0.02,380.54782.0067.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,620.636,236.30-72.2 %0.01,532.96710.6053.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.0012,589.120.0 %0.00.00515.750.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,863.280.000.0 %0.0972.36317.6467.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0017,133.900.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,554.6518,810.12-49.8 %0.02,157.661,688.6021.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,283.3710,316.00-24.5 %0.01,688.21676.0060.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,644.7314,801.43-17.1 %0.02,609.89737.0671.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,122.4535,500.51-120.2 %0.01,541.911,129.6526.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,527.7518,515.00-5.6 %0.01,109.30321.9771.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,110.2122,386.58-101.5 %0.01,363.76819.2939.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.0012,533.760.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 343,014 403,477 0.00 % 100,491 33,121 0.00 %