กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์131,913.16110,499.0016.2 %5.06,305.181,651.5873.8 %5.0
รวม 131,913 110,499 16.23 % 6,305 1,652 73.81 %