กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์106,039.31110,499.00-4.2 %0.04,516.721,651.5863.4 %5.0
รวม 106,039 110,499 -4.21 % 4,517 1,652 63.43 %