สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม154,921.23144,644.006.6 %3.05,783.021,065.0281.6 %5.0
รวม 154,921 144,644 6.63 % 5,783 1,065 81.58 %