กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า120,919.7285,000.0029.7 %5.07,315.095,857.5019.9 %5.0
รวม 120,920 85,000 29.71 % 7,315 5,858 19.93 %