กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 589,049.88473,184.0019.7 %5.010,429.258,507.7718.4 %5.0
รวม 589,050 473,184 19.67 % 10,429 8,508 18.42 %